OKTOBER-EXPOSITIE

OKTOBER-EXPOSITIE

1 OKTOBER T/M 24 OKTOBER

ZONDAG 4 OKTOBER

OPENING VAN 13:OO-17:00 UUR MET EEN AANGEKLEDE THEE IN AANWEZIGHEID VAN DE EXPOSANTEN

ERIK NAGELS EN PAULINE KOEHORST

Filosofisch Café tijdens Kunst en Cultuurroute Middelburg

16:00 uur in GALERIE T Nico Out over “Kunst en waarheid”

De kunstenaar moet doordringen tot het verborgen wezen van de dingen. Arthur Schopenhauer (1788-1860) meent dat elk kunstwerk zich ten doel stelt ons leven en de dingen zo te tonen als zij in werkelijkheid zijn. Daartoe moet volgens hem de beeldend kunstenaar de natuur der dingen ‘ontsluieren’ door ‘de mist die hen doorgaans aan het zicht onttrekt weg te nemen.

Zijn we dan bij de waarheid aangeland?

 

PAULINE KOEHORST

ERIK NAGELS

 

 

Programma Filosofisch Café tijdens Kunst en Cultuurroute Middelburg

Kunst als waarheid?

 

Kunst verbeeldt de visie van de kunstenaar op de werkelijkheid. Wetenschap en filosofie doen ook uitspraken over de werkelijkheid. Laat de werkelijkheid zich eigenlijk wel kennen? Is één van die disciplines beter in staat de waarheid te ontsluieren dan de andere? En is dat dat dan de kunst?

In drie blokken zoeken we met u naar antwoorden. Elk blok start met een korte inleiding.

 

Sabine Bierens over ‘Werkelijkheid en verbeelding’ – 13.30 uur. CBK Zeeland, Balans 17

Het hoofdthema in het werk van Gerard Kodde, één van de exposanten in CBK Zeeland, is de verhouding tussen werkelijkheid en verbeelding. De werkelijkheid blijft in wezen altijd gelijk stelt hij, maar de verbeelding kan steeds anders zijn. Ook Jan van der Ploeg, de andere exposant, creëert grafische droomwerelden in de fysieke ruimte die tegelijk herkenbaar en verwarrend zijn. Hoe rijmt de boodschap van hun expressie met filosofische ideeën over waarheid en werkelijkheid?

 

Dick van Biemen over ‘Wetenschap, filosofie en kunst’ – 14.45 uur. Koepoortstraat 6

Greep krijgen op de werkelijkheid is een levensvoorwaarde. Daarom proberen we de werkelijkheid te leren kennen en orde te scheppen in onze ideeën en emoties. De wetenschap in het algemeen en de filosofie in het bijzonder bieden ons daartoe methoden. Welke rol speelt de kunst in het ordenen van onze wereld? Biedt kunst de sleutel tot de waarheid?

 

Nico Out over ‘Kunst en waarheid’ – 16.00 uur. GALERIE T, Turfkaai 25-27

De kunstenaar moet doordringen tot het verborgen wezen van de dingen. Arthur  Schopenhauer (1788-1860) meent dat elk kunstwerk zich ten doel stelt ons het leven en de dingen zò te tonen als zij in werkelijkheid zijn. Daartoe moet volgens hem de beeldend kunstenaar de natuur der dingen ‘ontsluieren’ door  ‘de mist die hen doorgaans aan het zicht onttrekt weg te nemen.’ Zijn we dan 

bij de waarheid aangeland?

image007