Anne Rensen

Anne Rensen (1943)

Opl : 1966 docente tekenen
1985 Academie Industriële vormgeving Eindhoven afd. Autonome Kunst

In haar werk geeft Anne Rensen vorm aan bespiegelingen over universele zaken als macht en onmacht,
liefde en verlangen, heimwee en dood.
Kenmerkend voor haar werk is de verbeelding van het vlak in “bouwstenen “waarbinnen aspecten van het
onderwerp te zien zijn.
“Ik heb er behoefte aan om meer kanten van een gegeven te laten zien, de tijd te be-tekenen”.
Anne Rensen is zich vanuit haar belangstelling voor geschiedenis bewust van de constanten in
het menselijk bestaan. In haar werk herkent men elementen als middeleeuwse handschriften,
gebrandschilderde ramen, verborgen rijkdommen. Regelmatig komen op haar schilderijen teksten voor :
zelf geschreven of ontleend aan bronnen die betrekking hebben op het onderwerp. Omdat ze doorgaans
niet duidelijk leesbaar zijn prikkelen ze de verbeelding ven de toeschouwer, die met haar werk zijn eigen
verhaal kan bedenken.