Wies van Dort


Wies van Dort is geboren in Breda.
Zij is als schilder en beeldhouwer opgeleid aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam , waar Ruudt wackers haar leermeester was.
Zij schildert al 35 jaar ; de laatste 20 jaar is zij daarnaast werkzaam als beeldhouwer.De praktijk van het werken in cire perdue leerde zij bij de bronsgieter.
Beelden maakt zij in steen , keramiek en brons.
In haar bronzen beelden , die zij bij galerie “T “exposeert , spelen beweging en dynamiek een belangrijke rol , maar ook inkeer. De vrouwenfiguren die zij maakt zijn dikwijls ook een beetje in zichzelf gekeerd.Zij lijken te denken : raak me niet aan , ik ben wie ik ben en verder heb ik op dit moment nergens anders behoefte aan.Zij zijn alleen bezig met waar zij op dat moment mee bezig zijn , bijvoorbeeld een bepaalde dans. Zo hebben ze naast uitbundige beweging ook iets meditatiefs.Qua houdung zijn ze zeer uitdrukkingsvol.Haar figuren zijn veelal sterk gestileerd , zwierig en wervelend.Esthetiek is duidelijk en overtuigend aanwezig . Dat geldt evenzeer voor de ritmiek als voor de huid van de beelden ; de bronzen vertonen een grote diversiteit en raffinement.;de detaillering in houding versterkt hun lichaamstaal.
Wies van Dort exposeert in diverse galerieën in Nederland , België en Duitsland.
Werken van haar bevinden zich in diverse openbare gebouwen , artotheken en bedrijfscollecties en bij particulieren in binnen en buitenland.