Lon buttstedt

Lon Buttstedt

Lon Buttstedt is opgeleid aan de Academie voor Beeldende Kunst Utrecht en woont en werkt in Ameide.

Zij verzamelt haar hele leven al afbeeldingen en voorwerpen uit verschillende culturen. Door symbolen en elementen uit die verschillende culturen en tijden, naast en door elkaar te gebruiken, creëert Lon Buttstedt een eigen, spirituele wereld waarin de dingen in een andere en nieuwe samenhang een nieuwe betekenis krijgen.

Die eigen, spirituele wereld kwam al eerder tot uitdrukking in de serie Twins (2003-05). Tweelingbeelden waarin het verbindende lijntje de geestelijke en lichamelijke verbondenheid weergeeft die er tussen de twee helften van een tweeling bestaat. Hoewel de uitgangspunten hetzelfde blijven, kunnen accenten in de beelden en objecten verschillen. In 2011/2012 ontstond een serie beelden waarbij de hoofden en vooral de gezichten gedetailleerder werden weergegeven dan in voorgaande reeksen. Onderdelen van oude beelden kregen een tweede leven en werden als uitgangspunt van een nieuw beeld gebruikt. Lon Buttstedt stelt zich op als een intermediair tussen de verzamelde voorwerpen en het uiteindelijke beeld. Ze combineert, wikt en weegt, verandert, assembleert en laat het beeld ontstaan. Soms grijpt ze terug op eerdere beelden, vaak ontstaan beelden omdat vormen, kleuren of onderdelen vragen om bij elkaar gevoegd te worden. De beelden van Lon Buttstedt hebben meerdere betekenislagen en drukken universele gevoelens uit.