Jikke van de Waal Bijma

Niets en niemand is volmaakt,
juist het onvolmaakte
geeft een volmaakt beeld van de mens.

Mensen, daar draait het allemaal om in het werk van keramiste Jikke van de Waal –
Bijma.(1952)
In bovenstaand motto heeft zij precies geformuleerd wat zij met haar beelden wil laten zien.
Mensen, daar draait het om in haar werk. De mens in al zijn onvolmaaktheden en
hoedanigheden. De mens als tijdreiziger, mensen die communiceren en daarbij tot de essentie
van het menselijk bestaan worden teruggebracht.
De mens als individu geeft ze weer maar er is contact met de medemens, dit maakt ze
zichtbaar door een gebaar, een aanraking, een gericht zijn op elkaar.
De onderlinge verbondenheid, op welke manier dan ook , is voor haar een belangrijk gegeven.
De mens ontwikkelt zich, ontplooit zich, de mens is ingewikkeld, letterlijk en figuurlijk.
Dit alles probeert ze te realiseren door het werken met platen klei, het boetseren en opbouwen.
Vorm en kleur worden op elkaar afgestemd waarbij de aardkleuren belangrijk zijn , passend
bij klei als oermateriaal.