Gerard Brouwer

Gerard Brouwer (1951-2017)

De in Katwijk geboren en getogen beeldhouwer Gerard Brouwer (1951) volgde zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Utrecht en aan de Rijksacademie te Amsterdam.

Hij verbeeldt typisch Hollandse thema’s.
Grazende koeien, paarden, schaatsrijders, muzikanten en allerlei andere mensfiguren hebben hem geïnspireerd tot het maken van prachtige series beelden.

Door zijn figuren in hun dagelijkse bezigheden weer te geven, happend van een haring, doende met de boodschappentas, met een kind aan de hand, of pratend met collega’s, roepen zij een gevoel van herkenning op.

Hetzelfde geldt voor zijn serie koeienbeelden; een kudde grazende dieren of een tweetal speels springende koeien refereren direct aan het zo vertrouwde beeld van de Nederlandse weides.

Kenmerkend voor de sculpturen van Brouwer is de ongekunstelde manier waarop ze zijn vormgegeven.
De aandacht van de kunstenaar gaat in de eerste plaats uit naar de relatie tussen vorm en massa en de omringende ruimte.

Houding, beweging en expressie worden in ruimtelijke vormen vertaald.
Grote volumes zijn belangrijker dan het detail en het gebaar in de klei blijft in het eindresultaat duidelijk zichtbaar.

Gerard Brouwer heeft vele beelden op grote schaal uitgevoerd voor in de openbare ruimte. Ook bevindt zijn werk zich in particuliere collecties in binnen- en buitenland.

 

Koeien in de wei, liefdevolle omhelzingen, klanten bij een haringkar, mensen die boodschappen doen, zakenlui met aktekoffer of moeders die zich bezig houden met hun kinderen. Het universum van de Katwijkse beeldhouwer Gerard Brouwer (1951) is bevolkt met intieme bronzen taferelen uit het dagelijks leven. Herkenbare scènes uit een zicht – en tastbare werkelijkheid vol vrolijk stemmende momenten.

Hij doet zijn ideeën op in het dagelijks leven en heeft een scherp oog voor de dingen die voorbij gaan. Dingen die wij in levende lijve kunnen tegenkomen zet hij neer in rake, sobere beelden. Zijn beeldhouwwerk straalt warmte en genegenheid uit. De houding van zijn composities is typerend voor de uitgebeelde personen en wordt soms door enkele gelaatstrekken geaccentueerd.

Het werk is van technische kwaliteit op hoog niveau. Een ijzeren constructie met kleine houtjes en piepschuim erin verwerkt, vormt het skelet waaromheen hij klei of was boetseert. Daarna wordt het beeld door middel van de “cire perdue” methode in brons afgegoten. Vormen en massa geven ritme en beweging aan zijn composities. Zijn beelden zijn daarbij levendig door het spel van licht en donker, veroorzaakt door tegengestelde vlakken.

Gerard Brouwer kreeg zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Utrecht en aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam.
Zijn beelden bevinden zich op verschillende openbare plaatsen (o.a. in Middelburg, Hulst, Leiden, Den Haag, Enschede en Katwijk) en bij bedrijven en particulieren in binnen – en buitenland.