Ton Bouchier


Ton Bouchier, 1950, woont en werkt in Leeuwarden

Vanuit een simpel schetsje of een wirwar van vlekken op het doek krijgt Ton Bouchier

associaties met een bepaald beeld dat hij verder uitwerkt.

Meestal is dat een man-figuur die telkens weer een onbeholpen indruk wekt.

De taferelen zijn heel klein gehouden; de mannen wachten ergens op, zitten aan tafel achter

een kopje of krant, maken een gebaar.

Meestal zijn ze alleen, soms met z’n tweeën of drieën.

De figuren zijn gezet tegen een achtergrond van kleurvelden, zonder een specifieke

ruimteaanduiding.

De schilder werkt met paletmes en penseel, de kleuren in lagen opgebracht met hier en daar

ingekerfde contouren.

In zijn schilderijen ziet Ton Bouchier kans de alledaagsheid van het menselijke bestaan op

een indringende wijze zichtbaar te maken.