Dick van Biemen

Als vrij kunstenaar en reclametekenaar werkte en exposeerde Dick van Biemen (1946) al in de jaren zestig in Vlissingen en omstreken. In de periode daarna werd een andere weg ingeslagen waarbij het kunstenaarschap op de achtergrond raakte maar belangrijke ervaringen zich aandienden, o.a. door arbeid in de thuislozenzorg, crisisopvang en universitaire studies. Sinds de jaren tachtig is er echter weer sprake van een regelmatige productie tekeningen, ontwerpen in opdracht, en schilderijen in olieverf en acryl. Van Biemen tracht uitdrukking te geven aan een eigen schilderkunstige poëtica waarbij een strikte keuze tussen abstractie en realisme wordt vermeden. Bij voorkeur spreekt hij van “poëtisch realisme”, een realisme dat naast herkenbaarheid de beschouwer alle ruimte laat voor de beeldende meerduidigheid in zijn werk.